Privacyverklaring

Privacyverklaring

Nerox wil jou zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij persoonlijke gegevens nodig om onze dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van je persoonlijke gegevens is in jouw en ons belang. Wij volgen hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met deze privacyverklaring hopen wij je duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan, met wie wij die informatie kunnen delen en wat je zelf kunt doen als je, je gegevens wilt ontvangen, inzien, aanpassen of laten verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Als wij voor bepaalde projecten andere partijen inhuren dan verwerken wij ook gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Website bezoek

Als je onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op jouw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op jouw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door jou ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat je, je internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Nerox maakt gebruik van analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Nerox is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Als je geen gebruik wilt maken van cookies, dan kunt u in uw browserinstellingen het accepteren van cookies uitschakelen. Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken.  Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Op welke gronden gebruiken wij je gegevens

Als je besluit ons persoonlijke informatie te geven die wij nodig hebben voor een oriënterend gesprek of offerte, het uitvoeren van werkzaamheden of om met jou te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Dan gebruiken wij je gegevens omdat je ons toestemming hebt gegeven en voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Nerox streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische-, en beheer procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er geen overeenkomst met je wordt aangegaan, worden je gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

Delen met anderen

Nerox verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiervoor sturen naar ons per e-mail: info@nerox.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid of heb je een klacht over de wijze waarop wij omgaan met je gegevens neem dan gerust contact met ons op, via info@nerox.nl. Wil je een klacht indienen naar aanleiding van ons privacy beleid dan kan dit bij de nationale Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.